Fysieke Klachten

Hier volgen een aantal voorbeelden.

Verschillende mensen met eenzelfde klacht kunnen een andere oorzaak hebben. De behandeling blijf dus individueel.

Tennis-elleboog
Deze klacht valt onder wat tegenwoordig RSI genoemd wordt.
Het is echter een som van alle spanningen die in het lichaam daar bij elkaar komen.
Het behandelen van de elleboog is in de meeste gevallen niet eens nodig. De oorzaak zit in de rug-nek, wat ook weer een oorzaak heeft! En/of het polsgewricht, wat via de radius (het spaakbeen) met de elleboog is verbonden.

Een patiënt met de diagnose: nek-hernia.
Hier was een behoorlijke scoliose aanwezig, veroorzaakt door verklevingen van de long.
De automatische correctie van de houding van het hoofd was de belastende factor voor de “hernia”klacht.
Het losmaken van de long heeft de spanning opgeheven, de scoliose is verdwenen, evenals de “hernia”!

Onhandige kinderen, moeilijk gedrag.
Vaak zijn er problemen na een keizersnede of vacuum- tangverlossing.
Ook bevallingen die erg moeizaam of juist zeer vlot verlopen:
het cranio-sacrale ritme kan daardoor verstoord zijn of helemaal niet op gang gekomen (keizersnede).
Hier valt voor de osteopaat dankbaar werk te verrichten.

Rugklachten.
Deze zitten zelden in de rug zelf. Meestal is het een gevolg van problemen met organen. Longen, lever, darmen, nieren “hangen” aan de rug en hebben zo hun uitwerking. Hierdoor kan er in de rug ook een of meerdere blokkades ontstaan. Deze gaan meestal na behandeling van de oorzaak (het betrokken orgaan) vanzelf over. Soms moet ook de rug gemanipuleerd (“gekraakt”) worden.
Het spontaan “in de rug schieten” (spit) is het gevolg van een te plotselinge uitrekking van een spier (m. ilio-psoas). Dit komt veelvuldig voor bij het weer overeind komen na bukken of uit de auto stappen na een lange rit.

Nekpijn en /of hoofdpijn kunnen talloze oorzaken hebben.
Alle correcties in het lichaam worden uiteindelijk als laatste door de nek uitgevoerd om het evenwichtsorgaan “recht” te laten staan. Oorzaken zijn te veel om op te noemen: elke verstoring van het lichaam kan hier uiteindelijk toe leiden.

Klachten met de menstruatie
Meestal zit de oorzaak in verklevingen van de baarmoeder (en/of de eileiders- eierstokken) met de blaas en/of de darmen. Ook hier speelt het cranio-sacrale systeem een belangrijke rol i.v.m. de sturing van de hormonen.

Incontinentie vaak voorkomend na een zwangerschap en regelmatig terugkerende blaasontsteking zijn osteopathisch zeer goed te behandelen.