Het Tarief

De eerste behandeling kost € 35,-

Vervolgbehandelingen          € 30,-